Mobile menu

Telefon za hitne intervencije: 064/08-48-627

Nekada ne postoji mogućnost izrade fiksnog protetskog rada,iako za to postoje klinički uslovi.Razlozi su, najčešće finansijske prirode, ili je u pitanju loše zdravstveno stanje pacijenta.Nekada je potrebno sačekati izvestan vremenski period, pre izrade fiksnog rada,potreban da zaraste rana nakon neke intervencije ili da se završi process lečenja zuba nosača.

Šta god da je razlog,nudimo Vam mogućnost izrade mobilne protetske nadoknade minimalnih dimenzija,koja će nadomestiti nedostatak  zuba privremeno, pri tom sprečiti pomeranje susednih zuba prema praznom prostoru.

 

 

 

 

Nasi radovi

Pre                                      Posle