Mobile menu

Telefon za hitne intervencije: 064/08-48-627

Gubitak manjeg ili većeg broja zuba neophodno je nadoknaditi.Savremena stomatologija nudi niz rešenja,od implantata,preko fiksnih ili kombinovanih protetskih radova.

Opšte zdravstveno stanje, stanje preostalih zuba i njihovog potpornog aparata,kao i stanje vilične kosti diktiraju tip protetskog rada.Na žalost,  finansijska situacija pacijenta takođe može predstavljati bitan faktor u planiranju protetske terapije.

Ako , iz bilo kog razloga nije moguće izraditi fiksni ili kombinovani protetski rad ,nudimo Vam mogućnost izrade parcijalnih pločastih proteza,koje pretstavljaju korektno funkcionalno i estetsko rešenje za Vaš problem.

 

 

Šta je parcijalna pločasta proteza?

 

 

To je mobilna protetska nadoknada koja nadomješćuje jedan ili više izgubljenih zuba i njihove potporne strukture (desni i viličnu kost),oslanjajući se pri tom na preostale zube i okolne strukture.Sastoji se od protezne ploče,napravljene od akrilata,veštačkih zuba i retencionih elemenata,kojima se kači na preostale zube.

Iako je najčešće izrađivana protetska nadoknada,treba naglasiti da ona ima niz nedostataka,koje treba predočiti pacijentima.

Pre svega,retencija žičanim kukicama je skromna,pa,kako bi se postigla bolja retencija i stabilizacija proteze,potrebno je povećati proteznu ploču.Što je proteza većih dimenzija,to se pacijenti na nju teže navikavaju.

Prenos pritiska žvakanja kod ovih nadoknada nije fiziološki,prenosi se na desni i viličnu kost,koji za to nisu predviđeni,pa,vremenom dolazi do njihovog gubitka.

Žičane kukice koje se koriste za retenciju proteze deluju na preostale zube nekontrolisanom silom,te dovode do oštećenja njihovog potpornog aparata, ali i tvrdih zubnih tkiva,te im znatno smanjuje vek trajanja.

Naši lekari parcijalnu pločastu protezu preporučuju kao privremeno rešenje,dok se ne steknu uslovi za izradu fiksnog ili kombinovanog protetskog rada.

Prednost ove nadoknade je ta što je relativno jeftina.Ukoliko je korektno urađena,parcijalna pločasta proteza je , kao privremeno rešenje, neophodna za čuvanje međuviličnih odnosa,sprečava pomeranje preostalih zuba prema praznom prostoru, dobrim delom krezuboj vilici vraća funkciju, a estetika je zadovoljavajuća.