Mobile menu

Telefon za hitne intervencije: 064/08-48-627Po nekad nije moguće izraditi kvalitetan fiksni rad,jer broj i raspored preostalih zuba nije odgovarajući.Ukoliko postoje kontraindikacije za ugradnju implantata,da bi se stvorili uslovi za izradu fiksnog rada, postoji mogućnost izrade kombinovane protetske nadoknade,koja će Vam omogućiti zadovoljavajuću estetiku i funkciju, čuvajući preostale zube. 

Kombinovani rad podrazumeva most fiksiran na Vaše zube i skeletiranu protezu koja nadoknađuje zube koji nedostaju.

Prenos pritiska žvakanja je kombinovan, uglavnom oslonjen na preostale zube, delimično se prenosi i na bezube grebene,čime se pravilno raspoređuje na sve raspoložive strukture,vodeći računa da se ni jedna ne preoptereti.

 

 

Pogledajte neke od naših radova!

Pre

Posle

 

 

  Pre                                                           Posle