Mobile menu

Telefon za hitne intervencije: 064/08-48-627

Veliki broj ljudi poseduje i nosi mobilne protetske nadoknade. Međutim, manji procenat njih iz više razloga nije zadovoljan svojim protezama.

Napretkom stomatološke protetike veći broj ovih pacijenata ipak dobija, pre ili kasnije, funkcionalno prihvatljivu nadoknadu. Ipak još ostaje priličan broj onih koji nisu zadovoljni funkcionalnim učinkom nadoknade, ili je ne mogu uopšte nositi. Najčešći uzrok ovoj pojavi je loša stabilnost i retencija proteze kao posledica nepovoljnih anatomskih uslova.

 

Današnja preprotetska hirurgija je u stanju da najveći broj ovih slučajeva reši raznim operativnim zahvatima na okolnim graničnim mekim i koštanim tkivima, promenom samih anatomskih odnosa predela proteznog ležišta i tako omogući izradu funkcionalno zadovoljavajućih i estetski prihvatljivih  protetskih nadoknada.

Detaljnom analizom Vašeg problema ponudićemo Vam najkonstruktivnija rešenja.