Mobile menu

Telefon za hitne intervencije: 064/08-48-627

Govoreći stručnim jezikom, parcijalna skeletirana proteza je maksimalno redukovana mobilna protetska nadoknada,za dati tip krezubosti.Odnosno,ako ne postoje uslovi ili indikacije za izradu fiksnog protetskog rada,ovo je najkvalitetnija terapija izbora  za rešavanje problema krezubosti.

U pitanju je mobilna nadoknada,dakle nije fiksirana na Vaše zube,nego se skida,uglavnom radi održavanja oralne higijene.

Sastoji se od metalne osnove,koja nosi akrilatni deo sa veštačkim zubima i retencionih elemenata koji pridržavajunadoknadu na raspoloživim zubima.

Nedostaci u odnosu na fiksnu nadoknadu su to što je glomaznija i što nije fiksirana,nego se skida, ali u odnosu na parcijalnu pločastu protezu ima niz prednosti.

 Prednosti

Parcijalna skeletirana proteza, koja je poznatija kao vizil proteza, predstavlja nadoknadu koja je slična klasičnoj parcijalnoj protezi samo po indikacijama.

Najveća razlika između njih je u tome što se pritisak žvakanja kod vizil proteze prenosi preko postojećih zuba na kost. Time se ostvaruje prirodan način prenošenja pritiska. To je upravo i njena najveća prednost. Ovo se omogućava upotrebom livenih kukica (koje se izrađuju i liju za svaki zub posebno). Mana ovoj vrsti protetske nadoknade je u tome što su ove proteze skuplje od klasičnih pločastih proteza.

Još jedna prednost ove proteze u odnosu na klasičnu pločastu jeste u izostanku velike akrilatne ploče (što posebno važi za gornje proteze). Umesto nje se postavljaju mnogo manje metalne spojnice. Ovim se mnogo lakše podnose ove proteze tj. mnogo je manji osećaj stranog tela u ustima.

Nažalost, kukice često nisu estetski prihvatljive za pacijenta . Onda se odlučujemo na ugradnju atačmena u telo proteze i mosta. Atačmeni su veza izmedju proteze i mosta i rade na principu matrica patrica (princip drikera na košulji). Oni su estetski potpuno prihvatljivi jer se apsolutno ne vide.