Mobile menu

Telefon za hitne intervencije: 064/08-48-627

Iako je vađjenje zuba rutinska intervencija ,izvodi je stomatolog opšte prakse,traje kratko i prolazi manje-više bez komplikacija,ipak postoje slučajevi  kada je neophodno angažovati znanje lekara specijaliste-oralnog hirurga,kao i poseban instrumentarijum, kako bi se zub izvadio.

Da li će vađenje zuba biti “obično” ili “hirurško”, zavisi , pre svega, od samog zuba i razloga njegovog vađenja,zatim od položaja okolnih anatomskih struktura,mnogo manje od veštine i truda opšteg stomatologa.

Naši lekari se trude da iskoriste svu svoju veštinu,znane i savremeni instrumentarijum koji im je na raspolaganju,ali, ukoliko procene da je , po Vaše zdravlje, ipak bolje da vađenje obavi oralni hirurg,obezbediće Vam vrhunske stručnjake iz ove oblasti, ili Vas uputiti u za to specijalizovanu ustanovu.

Kada zub mora da se vadi hirurškim putem?

Ako je vađenje zuba terapija izbora,stomatolog će proceniti da li vađenje moze proći bez komplikacija ili će biti hirurško.

O tome će porazgovarati sa Vama i objasniti Vam samu intervenciju,kao i moguće komplikacije,vodeći računa o Vašem zdravstvenom stanju.

Ankiloza

Nekada se desi da koren zuba sraste sa viličnom kosti.Ova pojava naziva se ankiloza i javlja se,uglavnom,posle lečenja kanala korena zuba.

Rutinskom procedurom vađenja, koristeći klešta i poluge,ovakav zub nije moguće udaljiti iz vilične kosti,a da se , pri tom ne povredi sama kost.

Oralni kirurg će,minimalnim pristupnim rezom prići ankilotičnom zubu,osloboditi ga od kosti i odstraniti,a da pri tom ne dođe do velikih deformiteta, koji kasnije mogu dovesti do ozbiljnih problema prilikom protetske rehabilitacije.

Anatomija korena zuba

Iako zubi,uglavnom, imaju stalan broj,oblik i položaj korenova,dešavaju se znatna odstupanja,koja mogu otežati odstranjivanje zuba iz vilične kosti.Tada se mora napraviti pristup korenu hirurškim putem,vodeći računa o okolnim anatomskim strukturama.

Položaj zuba

Zub može biti sasvim blizu anatomskih struktura čijim bi povređivanjem došlo do velikih komplikacija,zato je u tim slučajevima potreban hirurški pristup zubu koji se vadi.Čak i tada se ove strukture mogu povrediti,ali će, u tom slučaju, hirurg intervenisati i zbrinuti povredu na adekvatan način.

Struktura zuba

Ako je zub lečen,karijesno destruiran ili na bilo koji način ugrožena njegova struktura,doći će do pucanja prilikom primene čak i male sile kleštima i polugama.Ovakav zub se mora osloboditi hirurškim pristupom,pa tek onda izvaditi.

Kako izgleda sam hirurški postupak?

U zavisnosti od toga šta je razlog hirurškog vađenja zuba, lekar će isplanirati na koji način će prići zubu,kako ga odstraniti i kako zbrinuti nastalu ranu.

Postupak se izvodi u lokalnoj anesteziji,sama intervencija je bezbolna,mada neprijatna,jer, iako se ne oseća bol, oseća se pritisak.

Pošto se u ovoj proceduri pravi hirurški rez,potrebno je tkivo ušiti.Konci stoje u ustima 7 do 10 dana,potom se uklanjaju.

Obzirom da je u pitanji invazivna intervencija,neophodno je pridržavati se uputstva lekara o ishrani i načinu održavanja oralne higijene.