Mobile menu

Telefon za hitne intervencije: 064/08-48-627

Istraživanja su pokazala da je veliki broj ljudi nezadovoljan bojom svojih zuba.

Osim građe zuba, koju smo dobili rodjenjem, na boju zuba utiču i drugi faktori.Pigmenti iz hrane i pića (crno vino,koka-kola,kafa, čaj, cigarete), zatim pojedini lekovi,ali i neka opšta oboljenja mogu uticati na boju Vaših zuba.Takođe,u pljuvačci nekih osoba postoje pigmentne bakterije,koje na zubima grade kolonije,ružeći njihov izgled.

 

 

Na stomatologu je da, uz Vašu pomoć , utvrdi uzroke promene boje zuba i odredi metod izbeljivanja koji će dati najbolje rezultate u Vašem sličaju.

Potrebno je napraviti razliku između izbeljivanja zuba i poliranja. Kod izbeljivanja zuba, zubi menjaju svoju boju za više nijansi korišćenjem sredstava za izbeljivanje zuba, dok se kod poliranja zuba samo uklanjaju meke naslage sa zuba (promenjena boja zuba) koje nastaju konzumiranjem cigareta, čajeva, lekova koji sadrže gvožđe u sebi, te se time ne postiže izbeljivanje zuba već se zubima vraća njihova stara boja.

Sve što treba da znate o beljenju zuba

Izbeljivanje zuba je tehnika koja se koristi oko 25 godina u cilju postizanja savršenog osmeha kome svi težimo.Da bi se shvatila tehnika izbeljivanja zuba prvo se mora znati poreklo boje zuba. Zapravo, površina zuba (gleđ) je transparentna, a boja zuba potiče od dubokih slojeva zuba (dentina).

Zbog takve građe zuba mi zapravo ne belimo zub, jer nije moguće ni sa jednim poznatim sredstvom delovati tako duboko u zub, već delujemo na površinu zuba, smanjujemo njegovu transparentnost i sprečavamo probijanje boje dubokih slojeva zuba (dentinske boje).

Preparati koji se koriste za izbeljivanje zuba su na bazi vodonik-peroksida (H2O2) i svi deluju na sličan način. Glavna razlika je u koncentraciji i načinu primene. Preparati koji se koriste u stomatološkim ordinacijama imaju koncentraciju od oko 40%, dok su preparati za kućno beljenje od 10 do 20% (beljenje u ordinaciji je kontrolisano i ne može imati dejstvo na okolna tkiva, dok kućno beljenje nije moguće do kraja iskontrolisati tako da postoji mogućnost oštećenja sluznice usne duplje).

Samo dejstvo vodonik-peroksida je takvo da po nanošenju na zub počinje da se ispušta reaktivni kiseonik koji raskida prstenove kalcijum-hidroksi-apatite usled čega zub gubi transparentnost. Nakon uklanjanja preparata za izbeljivanje, zubi se ispiraju i na njih se nanosi preparat sa veoma viskom koncentracijom fluora koji će iz raskinutih prstenova izbiti kalcijum i izgraditi nove prstenove fluoro-hidroksi-apatita. Fluor u takvom jedinjenju ima mnogo jaču i stabilniju vezu od kalcijuma. Novonastali prstenovi su znatno manji i sama struktura zuba samim tim postaje mnogo kompaktnija, a zubu ostaje smanjena transparencija čime se postiže bela boja zuba.

Naša ordinacija Vam pruža mogućnost ordinacijskog ili kućnog beljenja zuba, u zavisnosti od stanja Vašeg oralnog zdravlja i Vaših zahteva, koristeći strogo proverene i klinički ispitane materijale i prilagodjavajući terapijski postupak samo Vama.

Nakon ove terapijske procedure,neophodno je pridržavati se saveta stomatologa o održavanju higijene usta i zuba i koristiti preporučene rastvore i gelove,u cilju postizanja maksimalnih rezultata.