Mobile menu

Telefon za hitne intervencije: 064/08-48-627

Kliničkim pregledom lekar dijagnostikuje parodontopatiju na osnovu kliničkih simptoma, a prema stepenu njihove izraženosti određuje stadijum oboljenja.

 

 

 

 

 

Otok i crvenilo desni

 

Krvarenje

 

Prisustvo parodontalnih džepova i prisutan zubni kamenac, supuracija, konkrementi

Recesija gingive

Klaćenje i migracija zuba, labavljenje i ispadanje zuba

Vaš stomatolog ce pregledati stanje  usta i zuba, zatim će testirati vaše desni sa sondom za parodontopatiju. Ako imate parodontopatiju, sonda će ići dublje između zuba i desni nego što bi inače.

Vaš stomatolog može klatiti vaše zube. Normalno je da se zubi blago pomeraju i  kod ljudi koji nemaju periodontitis. Ali zubi mogu biti mnogo labaviji od normalnog kod osoba sa parodontopatijom. To je zbog oštećenja vlakana i kosti koji učvršćuju zube.

Vaš stomatolog može da uradi i rendgen. Tada se snimak može uporediti sa starijim snimkom da bi se uočile eventualne promene ako ih ima.

Ukoliko su parodontalni džepovi evidentni, posle bazične terapije pristupamo eliminaciji ili bitnom smanjenju istih. Zavisno od lokalizacije i drugih osobina parodontalnih džepova preduzimamo njihovu obradu (kiretaža) ili hirurško lečenje (režanj operacija). Intervencija je bezbolna i obavlja se u lokalnoj anesteziji.

Obrada parodontalnih džepova je terapijski zahvat kojim odstranjujemo sva patološki izmenjena tkiva parodoncijuma. Kako se u toku obrade parodontalnog džepa odgovarajućim kiretama odstranjuje i patološki izmenjeno tkivo gingive, to se ovaj zahvat naziva kiretaža parodontalnog džepa.