Mobile menu

Telefon za hitne intervencije: 064/08-48-627

Kod ordinacijskog izbeljivanja zuba stomatolog će prvo fotografisati Vaše zube i odrediti  njihovu boju prema ključu boja, kako bi pratio efekte tretmana.

Pre početka tretmana,neophodno je sa zuba ukloniti meke i čvrste naslage.


Stomatolog nanosi specijalan gel na desni oko zuba koji ima ulogu u zaštiti desni od dejstva preparata za izbeljivanje.Zatim se na zube nanosi preparat za izbeljivanje, vodonik ili karbamid peroksid.

 

Nakon nanošenja preparata za izbeljivanje na vaše zube, stomatolog će,prema Vašim potrebama , ostaviti da preparat deluje sam,ili  Vam lampom obasjati zube i na taj način aktivirati i ubrzati dejstvo preparata.

Izbeljivanje zuba lampom se vrši 3 puta po 15 minuta, a maksimalno 4 puta po 15 minuta. Izbeljivanje lampom zahteva nekoliko dolazaka u zavisnosti od prebojenosti zuba i od nivoa željene beline zuba.