Mobile menu

Telefon za hitne intervencije: 064/08-48-627


Neizostavni deo preventivnog programa je i profilaktički postupak zalivanja, tj. zaštite jamica i fisura griznih površina zuba od kariogenih faktora u ustima. Ovaj postupak jedan je od najefikasnijih metoda u prevenciji karijesa. Prvenstveno se štite prvi stalni kutnjaci koji su nesumnjivo najznačajniji zubi za razvoj i i funkciju organa za žvakanje. Ova jednostavna, bezbolna i bezbedna mera namenjena je novoizniklim zubima, ali i svakom zubu za koji se proceni da se nalazi u visokom riziku za nastanak karijesa. Ovo su minimalno invazivne stomatološke procedure koje deca vrlo lako prihvataju, a doprinose očuvanju i unapređenju zdravlja i usta.