Mobile menu

Telefon za hitne intervencije: 064/08-48-627

Ako konzervativna terapija ne daje željene rezultate,tada je neophodno pristupiti hirurškim metodama lečenja.Pre bilo kakve hirurgije,neophodno je smiriti akutne simptome,postaviti pravilne indikacije i proceniti rizike i prognozu terapije.

Potrudićemo se da Vam objasnimo samu proceduru lečenja i uputimo Vas na vrhunske stručnjake iz ove oblasti. 

 

 

 

 

Modifikovana Widdmanova režanj operacija

 

 

Hirurškim zahvatom (režanj operacija) pravi se rez na gingivi koja se odiže u obliku režnja i tako se postiže dobar pristup parodontalnom džepu, kako bi bilo omogućeno potpuno uklanjanje patološki izmenjenog tkiva pod direktnom kontrolom oka. U slučajevima težih koštanih razaranja i prisustva dubokih infrakoštanih džepova, tamo gde je to moguće, defekte nadoknađujemo veštačkom kosti u obliku granula. Po izvršenom zahvatu gingiva se zašiva, a konci se skidaju posle desetak dana.

Pogledajte neke od naših radova

Prognoza parodontopatije

Prognoza je bolja ukoliko se parodontopatija dijagnostikuje na vremei. Kada počnete da gubite viličnu kostizgledi su znatno lošiji. Važno je da pušači i ljudi koji koriste duvan za žvakanje pronađu način da prestanu sa tom lošom navikom. Tretman parodontopatije znatno lošije funkcioniše kod korisnika duvana.

Kada je vaša parodontopatija pod kontrolom, redovno pranje i čišćenje zuba koncem je i dalje važano. Takođe bi trebalo redovno da posećujete svog stomatologa!

Na osnovu ispravne prognoze parodontopatije može se donekle predvideti  tok i trajanje bolesti kao i krajnji ishod oboljenja.  sam postupak utvrđivanja prognoze oboljenja parodoncijuma je složen postupak. Ona se utvrđuje prije plana terapije i obuhvata utvrđivanje prognoze za svaki pojedinačni zub u vilici.

Za utvrđivanje pognoze pojedinih zuba u osoba sa obolelim parodoncijumom treba uzeti u obzir sledeće faktore: 


- količina izgubljene kosti
- tip destrukcije kosti
- brzina koštane razgradnje
- oblik korijena zuba
- dužina korijena zuba
- odnos dužine tijela zuba u kosti i dijela van nje

- ugroženost susjednih zuba
- položaj i značaj zuba u zubnom nizu
- opšte zdravlje bolesnika i starost
- saradnja bolesnika
- labavljenje zuba

 

Količina izgubljene kosti - Valja utvrditi  da li preostali - sačuvani dio kosti pruža dovoljnu potporu  zubu ili ne. Odluka o tome donosi se na osnovu rendgen snimka.

Tip destrukcije kosti - Prognoza će takođe zavisiti od tipa destrukcije kosti. Horizontalni tip dovodi do ravnomjerne destrukcije alveolarne kosti i on se odvija postepeno. U slučaju ovakve destrukcije prognoza je dobra. Vertikalni (kosi) tip resorpcije se odvija veoma brzo i ugrožava opstanak zuba u vilici, te je u ovom slučaju prognoza loša.

 Brzina koštane razgradnje - Brzina koštane razgradnje se u toku same parodontopatije mijenja. Ukoliko je tok razgradnje brži i sama prognoza će biti lošija.

Oblik korijena zuba - Pod ovim se podrazumijevaju višekoriji zubi tj. kod ovih zuba prognoza će biti bolja ukoliko su korijenovi rašireni.

Dužina korijena zuba - Što je dužina korijena veća i prognoza zuba je bolja. Ovo je razumljivo, jer će pri istim uslovima resorpcije, manje biti ugrožen zub sa većim korijenom.

Odnos dužine tijela zuba u kosti i dijela van nje - Svaki zub se u vilici ponaša kao dvokraka poluga. Jedan krak te plouge se nalazi van kosti a drugi u njoj. Da bi zub bio stabilan krak koji se nalazi u kosti treba da je isti ili duži od kraka van nje.

Ugroženost susjednih zuba - Destrukcija kosti oko jednog zuba dovodi i do ugrožavanja susjednih zuba. ovu činjenicu treba uzeti u obzir prilikom odluke o prognozi jednog zuba.

Položaj i značaj zuba u zubnom nizu - Neki zub može biti od izuzetne važnosti za nošenje kukice proteze ili kao nosač mosta. Tada treba procijeniti da li će dotični zub moći da odgovori zahtijevima i da li će moći da se sačuva.

Opšte zdravlje bolesnika i starost - Opšte zdravstveno stanje i starost mijenjaju reaktivnost organizma pa i parodoncijuma što bitno utiče na prognozu pojedinih zuba.

Saradnja bolesnika - Od velikog značaja za utvrđivanje prognoze je i spremnost bolesnika za saradnju. Tu je od posebne važnosti da li bolesnik održava higijenu i da li se pridrđava ostalih upustava ljekara.

Labavljenje zuba - Na odluku o prognozi zuba ne utiče bitno stepen rasklaćenja zuba, već uzrok zbog čega s labavljenje javilo.

SMAT

 

Povlačenje desni definiše se kao pomeranje nivoa ivice gingive tj. ivice desni u pravcu vrha korena zuba. Može biti generalizovano tj.da zahvata više ili manje sve prisutne zube ili se pak manifestuje samo na pojedinim zubima.

Povlačenje desni oko većine ili svih zuba klinička je manifestacija uznapredovalog stadijuma parodontopatije. Nakon početnog stadijuma parodontoze, koji se karakteriše akutnim zapaljenjem desni ( desni su uvećane, crvene, krvare prilikom pranja ili konzumiranja žilave hrane,npr jabuke) dolazi do njihovog propadanja i ta destrukcija klinički se registruje kao ogolićenje korena zuba te oni izgledaju kao da su izduženi. Ovi defekti desni mogu biti različitih veličina i oblika. Povlačenje desni osim gubitka mekog tkiva označava i gubitak koštanog tkiva koje napreduje sve do terminalnog stadijuma parodontopatije gde je gubitak kosti toliki da dolazi do labavljenja i ispadanja klinički zdravih zuba. Dakle, recesije gingive povezane sa generalizovanom parodontozom manifestuju je povlačenjem gingive ne samo sa vestibularne ( spoljašnje) strane zuba već je celokupno meko tkivo oko zuba više ili manje ravnomerno zahvaćeno promenama.
Uzrok parodontopatije sa svim njenim posledicama je pre svega dentalni plak . Taloženjem minerala u meke zubne naslage dolazi do formiranja kamenca koji je osnovni uzrok povlačenju desni i gubitku koštanog tkiva koji „beže“ od ove iritacije.
Povlačenje desni koje zahvata pojedine zube može se javiti na jednom ili više zuba. Karakteriše se najčešće, eksponiranjem korena zuba sa vestibularne (spoljašnje) strane zuba.

Najčešći uzroci povlačenja desni oko pojedinih zuba su:

 

1. OKLUZALNA TRAUMA - prilikom zatvaranja vilica neki zubi mogu pre dolaziti u kontakt nego ostali zubi. Ovaj odnos zuba se naziva traumatski kontakt jer dovodi do preopterećenja (traumatizacije) tih zuba. Posledica traumatskog tj. ranog kontakta su destruktivne promene na desnima i na koštanom tkivu.
Najčešći uzroci ranog kontakta zuba su:

a. Gubitak zuba- gubitak zuba dovodi do naginjanja susednih zuba usled čega ti zubi nisu više ravnomerno opterećeni. Takođe, zubi iz suprutne vilice „isplivavaju“ u prazan prostor stvoren gubitkom zuba i otežavaju kretnje donje vilice i uzrok su delovanja jačih sila na pojedine zube a i sami mogu biti izloženi dejstvu istih sila.

b. Ortodontske anomalije zuba i/ili zubnih nizova- slično kao kod gubitka zuba, različite nepravilnosti pre svega položaja pojedinih zuba ili grupe zuba imaju za posledicu da sile koje deluju u ustima na te zube deluju drugačije već kada su oni u svom normalnom položaju i ti zubi bivaju preopterećeni. Kao posledica dejstva ovih sila dolazi do povlačenja desni i gubitka kosti najčešće samo sa jedne strane zuba.Takođe kod ovih anomalija otežano je samočišćenje i čišćenje usne duplje što omogućuje lakšu akumulaciju dentalnog plaka, kamenca i konkremenata što ima za posledicu pogoršanje kliničke slike.

2. LOŠA TEHNIKA ČETKANJA ZUBA - korišćenje horizontalnih pokreta, četkica sa tvrdim vlaknima i primena većeg pritiska nego što je potrebno prilikom pranja zuba definiše se kao agresivno četkanje zuba. Ima za posledicu oštećenje mekih tkiva tj. desni koje se manifestuje njihovim povlačenjem kao i pojavom plitkih defekata na ogoljenom delu zuba tj. korenu.

3. VISOKI PRIPOJI FRENULUMA I PLIKA- usled poremećaja u razvoju pripoj frenuluma i plika (sluzokožni nabori u ustima) može biti u neposrednoj blizini ivice gingive. Tada se u toku žvakanja hrane, mimike, pranja zuba idr, preko njih prenosi vuča na gingivu usled čega se ivica desni odvaja od zuba i dolazi do njenog pomeranja i ogolićavanja vrata zuba.

4. NEADEKVATNI PROTETSKI RADOVI I PLOMBE- preširoke krunice, plombe koje prominiraju, protetski radovi koji su uzrok traumatskog kontakta....