Mobile menu

Telefon za hitne intervencije: 064/08-48-627

Stomatološka protetika

Teško je imati lep osmeh , kada su Vam zubi oštećeni ili Vam neki od njih nedostaje.Osim estetskih nedostataka,ugrožena je funkcija celog orofacijalnog sistema.Otežano je žvakanje,govor,disanje i gutanje.Usled nedostatka zuba,preostali zubi se mogu olabaviti ili pomeriti prema praznom prostoru,što dodatno ugrožava ceo sistem i otežava kasnije protetsko zbrinjavanje.Dugotrajna krezubost može dovesti do gubitka vilične kosti,do poremećaja međuviličnih odnosa, kao i do poremećaja u viličnom zglobu.

  

Analizom stanja preostalih zuba i njihovog potpornog aparata,stanja kosti i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta,uz konsultaciju tima lekara specijalista,nudimo Vam različita rešenja za Vaš problem. 

Izrada metalokeramičkih krunica i mostova


Mostovi i krunice su fiksni protetski radovi,što znači da se cementiraju na Vaše preostale zube i tako fiksiraju.Ispunjavaju najviše estetske zahteve i najadekvatnije prenose pritisak žvakanja , u potpunosti vraćaju funkciju vašem zubiku.Period adaptacije i navikavanja na ovaj rad je kratak I pacijenti ih brzo prihvataju kao sastavni deo svog organizma.  

 Adekvatno urađena zubna krunica će u većini slučajeva produžiti vek Vašem zubu kada su mogućnosti za saniranje plombama iscrpljene.  Ukoliko neki zub nedostaje, a postoje zubi koji bi bili odgovarajući nosači protetskog rada ,problem je moguće rešiti izradom metalokeramičkog mosta.

Nastavi čitanje

Izrada bezmetalnih krunica i mostova


Prateći savremene tokove, u potpunosti možemo odgovoriti najvišim svetskim standardima estetske stomatologije.

Krunice i mostovi izrađeni od bezmetalne keramike poseduju transparentnost prirodnog zuba, što nije slučaj ni sa jednom drugom protetskom nadoknadom. Osim toga, za razliku od metalo – keramčkih krunica gde se siva linija vremenom pojavljuje uz samu ivicu desni usled njihovog povlačenja, kod bezmetalnih krunica se to neće dogoditi. Naprotiv, zbog biokompatibilnosti ovog materijala, gingiva će težiti da popuni praznine između zuba i Vaš osmeh će dobiti mladalački izgled, a Vaše lice će zasijati.

Nastavi čitanje

Izrada kombinovanih protetskih radovaPo nekad nije moguće izraditi kvalitetan fiksni rad,jer broj i raspored preostalih zuba nije odgovarajući.Ukoliko postoje kontraindikacije za ugradnju implantata,da bi se stvorili uslovi za izradu fiksnog rada, postoji mogućnost izrade kombinovane protetske nadoknade,koja će Vam omogućiti zadovoljavajuću estetiku i funkciju, čuvajući preostale zube. 

Nastavi čitanje

Totalne proteze

Savremena stomatologija je , pre svega , bazirana na preventivi,a krajnji cilj je sačuvati zube,njihovu funkciju i estetiku. Gubitak svih zuba nosi sa sobom različite probleme.

Pre svega,onemogućeno je žvakanje, samim tim i normalno varenje,pa se javlja niz tegoba u digestivnom traktu, što utiče na opšte zdravstveno stanje. Disanje je , takođe , otežano.

Poremećaj međuviličnih odnosa,koji je prateći simptom gubitka zuba dovodi do promena na viličnom zglobu.

Estetika je kod bezubih pacijenata ozbiljno narušena,donja trećina lica se smanjuje, ugao usana pada na dole, a nazolabijalne bore se produbljuju.

Nastavi čitanje

Parcijalne pločaste proteze

Gubitak manjeg ili većeg broja zuba neophodno je nadoknaditi.Savremena stomatologija nudi niz rešenja,od implantata,preko fiksnih ili kombinovanih protetskih radova.

Opšte zdravstveno stanje, stanje preostalih zuba i njihovog potpornog aparata,kao i stanje vilične kosti diktiraju tip protetskog rada.Na žalost,  finansijska situacija pacijenta takođe može predstavljati bitan faktor u planiranju protetske terapije.

Ako , iz bilo kog razloga nije moguće izraditi fiksni ili kombinovani protetski rad ,nudimo Vam mogućnost izrade parcijalnih pločastih proteza,koje pretstavljaju korektno funkcionalno i estetsko rešenje za Vaš problem.

Nastavi čitanje

Parcijalne skeletirane proteze

Govoreći stručnim jezikom, parcijalna skeletirana proteza je maksimalno redukovana mobilna protetska nadoknada,za dati tip krezubosti.Odnosno,ako ne postoje uslovi ili indikacije za izradu fiksnog protetskog rada,ovo je najkvalitetnija terapija izbora  za rešavanje problema krezubosti.

U pitanju je mobilna nadoknada,dakle nije fiksirana na Vaše zube,nego se skida,uglavnom radi održavanja oralne higijene.

Sastoji se od metalne osnove,koja nosi akrilatni deo sa veštačkim zubima i retencionih elemenata koji pridržavajunadoknadu na raspoloživim zubima.

Nedostaci u odnosu na fiksnu nadoknadu su to što je glomaznija i što nije fiksirana,nego se skida, ali u odnosu na parcijalnu pločastu protezu ima niz prednosti.

Nastavi čitanje

Izrada protetskih radova na implantima

U saradnji sa Stomatološkom klinikom “Kosovčević”, u mogućnosti smo da Vam ponudimo izradu svih vrsta protetskih nadoknada na implantima.

http://www.kosovcevic.rs

 

Nastavi čitanje

Žabice

Nekada ne postoji mogućnost izrade fiksnog protetskog rada,iako za to postoje klinički uslovi.Razlozi su, najčešće finansijske prirode, ili je u pitanju loše zdravstveno stanje pacijenta.Nekada je potrebno sačekati izvestan vremenski period, pre izrade fiksnog rada,potreban da zaraste rana nakon neke intervencije ili da se završi process lečenja zuba nosača.

Šta god da je razlog,nudimo Vam mogućnost izrade mobilne protetske nadoknade minimalnih dimenzija,koja će nadomestiti nedostatak  zuba privremeno, pri tom sprečiti pomeranje susednih zuba prema praznom prostoru.

Nastavi čitanje