U saradnji sa Stomatološkom klinikom “Kosovčević”, u mogućnosti smo da Vam ponudimo izradu svih vrsta protetskih nadoknada na implantima.

http://www.kosovcevic.rs