Nekada je zubno tkivo toliko oštećeno,da je izrada estetskog ispuna na njemu praktično nemoguća,a beljenje ne daje željene rezultate.Ukoliko iz bilo kog razloga želite izbeći protetski rad, pružamo Vam mogućnost izrade kompozitnih faseta,koje ispunjavaju visoke estetske zahteve.